Zasady korzystania z zaproszeń upominkowych


1. Zakup „Zaproszenia upominkowego” dokonuje się poprzez zapłatę równowartości zaproszenia.

2. Na życzenie, zaproszenia zakupione on-line, zostaną wystawiane w formie eleganckiej karty podarunkowej i wysłane pod wskazany adres.

3. „Zaproszenie upominkowe” upoważnia do skorzystania z oferty przedstawionej w zaproszeniu przez 6 miesięcy od daty wystawienia. Po upływie tego terminu zaproszenie uznaje się za zrealizowane.

4. Zaproszenie upominkowe nie może być realizowane częściowo.

5. Z zaproszenia może skorzystać Okaziciel. Jeżeli zaproszenie wystawiono imiennie, skorzystać z niego może wyłącznie osoba wymieniona w zaproszeniu.

6. W celu realizacji zaproszenia należy dokonać wcześniejszej rezerwacji.

7. Zaproszenie należy przekazać obsłudze przed jego realizacją.

8. Anulacji dokonanej rezerwacji można dokonać z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem. Po upływie tego terminu zaproszenie uznaje się za zrealizowane.

9. „Zaproszenie upominkowe” nie może być wymienione na pieniądze ani zwrócone.

10. Jeżeli wartość realizowanej usługi lub zakupu jest mniejsza niż wartość zaproszenia, różnica nie zostaje wydana.

11. W przypadku utraty (zagubienia, kradzieży etc.) lub zniszczenia zaproszenia, Hotel nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

12. Zaproszenie można zrealizować w dowolnym terminie z wyłączeniem: 14 lutego, 31 grudnia oraz innych dni w ofertach specjalnych

13. Zaproszenia do SPA realizujemy w dniach wtorek – piątek w godz. 09:00 – 20:00.

14. Oferta „Wyjątkowy prezent” obowiązuje z wydania 2020